Uluslararası Kalite (Orta Yıllar Programı - MYP)

Ulusal düzeydeki yüksek kalite ve standartlarımızı uluslararası düzeyde akredite ettirerek uluslararası düzeyde de kalitesi kabul edilmiş bir okul olma yolunda ilerliyoruz. Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır. (www.ibo.org)
 
"Middle Years Programme (MYP)” ise 11-16 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış bir programdır. MYP, öğrencilerin hızla değişen dünyaya ait olmalarını ve değişen dünyayı algılamalarını sağlayan bir program olarak tasarlanmıştır.
 
MYP, gelişmiş bir dünya insanı olmak için gereken; sorgulama, bağımsız düşünme, bilgili ve ilkeli olma gibi temel insani ve akademik özelliklerin öğrencilere nasıl kazandırılabileceğine dair bir sistem sunmaktadır.
 
Sonuçları alınmış bir sistem olan, dünyada binlerce seçkin okul tarafından kabul gören ve uygulanan IBO programlarını kullanmaktaki amacımız, uluslararası kalitedeki eğitim uygulamalarımızın uluslararası kalite ve standartta bir başka kriter tarafından objektif olarak değerlendirilmesidir.