Yabancı Dil Programımız

Özel Yönder Lisesi Yabancı Diller Programı

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR)  (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur. CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil hedefleri paralelinde, iletişimsel dil öğretimi (Communicative Approach) eğitim anlayışını benimsemektedir.

Özel Yönder Okulları Lise Bölümü olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple İngilizce kitapları, metotları, müfredatı ve aktiviteleri bu programa uygun seçilmiştir. Bu da öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır. Eğitim hayatı boyunca dünya insanı olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizi İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Okulumuzda gerçekçi atmosfer yaratmanın önemine inanarak sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinlikler öğrencilerin yabancı dili doğal olarak kullanacakları şekilde planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı kültürden bireylerle düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri doğal bir ortam yaratılır. Tüm bu çalışmalar sürecinde öğrencileri ulusal (YGS, LYS) veya FCE, TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik eder ve bu sınavlara hazırlarız.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında C1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Resmi CEFR ilkelerine göre C1 İngilizce seviyesindeki bir kişi:
 
  • Geniş yelpazedeki zorlu ve daha uzun metinleri anlayabilir ve tam anlamını kavrayabilir,
  • Fikirlerini ifade arama mimiklerine girmeden akıcı ve spontane şekilde ifade edebilir,
  • Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlı olarak esnek ve etkin şekilde kullanabilir,
  • Karmaşık konularda net, sağlam yapılı ve ayrıntılı metinler üretebilir ve bağlaçlar ile uyumlu öğeleri kontrollü şekilde kullanabilir.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi verilmektedir. İkinci yabancı dil öğretiminde de ‘Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’ esas alınmaktadır.