Sınavlara Hazırlık

Yönder Okulları, tüm öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamayı amaçlar.
 
Bu kapsamda temellendirilen Yönder Eğitim Programı, aşağıdaki çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlar:
 
         Akademik hazırlık (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri)
         Psikolojik hazırlık (Sınav kaygısı, özgüven, heyecan vb.)
         Öğrenme stratejileri
         Zaman yönetimi
         Hızlı okuma
         Test teknikleri
         Deneme sınavları
         Öğrenme eksiklikleri tamamlama
 
Hafta içi ve hafta sonu etüt saatleri ile tamamlama ve pekiştirme çalışmaları ise düzenli olarak sürdürülür.
 
Öğrencilerimiz, öğretim yılı süresince;
 
         Hazır bulunuşluk Sınavı
         Okulistik Deneme Sınavları
         Genel Değerlendirme Sınavı
         Yılsonu Olgunluk Sınavı ile sınav provası yapar.
 
Öğrencilerimizin girdikleri tüm sınavlar, sonuçları doğrultusunda ölçme değerlendirme uzmanları tarafından analiz edilir ve raporlaştırılır. Bu raporlar, eğitim lideri, eğitim lideri yardımcısı, branş öğretmenleri, program geliştirme uzmanı ve psikolojik danışman ile paylaşılır.

Ayrıca her bir öğrencimiz için özel hazırlanan sınav karneleri, hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimizde çıkan eksik kazanımlar doğrultusunda özel tamamlama programları hazırlanır. Bu programlar kapsamında bireysel ya da küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılır.