Münazara

Erenköy FMV Işık Okullarında İstanbul genelinde düzenlenen Bilimsel Münazara yarışmasına katılan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. Münazarada Elon Musk'ın ürettiği otonom sisteme sahip araçların gelecekte insan hayatı üzerinde gerçekleşebilecek olumlu/olumsuz etkileri tartışıldı.