Maltepe Yönder Koleji olarak her koşulda eğitim vermeye hazırız çünkü eğitim olmazsa olmaz.

Maltepe Yönder Koleji olarak her koşulda eğitim vermeye hazırız çünkü eğitim olmazsa olmaz.
video link:
#öyleyadaböyle
#hayatdevamediyor
#eğitimolmazsaolmaz
#maltepeyönderokulları
#maltepeyönderkoleji
#yönderkolejimaltepe