Doğa Şiirleri/ Nature Poems

2. sınıf öğrencilerimiz, pandemi sürecindeki doğaya özlemlerini uzaktan eğitim İngilizce derslerinde çalıştıkları haiku (doğa şiirleri) ile ifade ettiler.
Our 2nd grade students expressed their longing for nature during pandemic with haiku (nature poems), which they have studied in their distance education English lessons.