IB / PYP / MYP

Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır. (www.ibo.org)
 
“Primary Years Programme (PYP)” olarak bilinen İlköğretim Birinci Kademe Programı, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde gelişmelerine odaklanan bir programdır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirtmekte, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 
“Middle Years Programme (MYP)” ise 11-16 yaş arasındaki öğrencilerin İlköğretim İkinci Kademe Programı’dır. MYP, öğrencilerin hızla değişen dünyaya ait olmalarını ve değişen dünyayı algılamalarını sağlayan bir program olarak tasarlanmıştır.
 
Ataşehir Yönder İlkokulu 08 Mayıs 2015 tarihinde IBO’dan tam yetki alarak yetkilendirilmiş bir PYP okulu olmuş ve dünyanın seçkin okulları arasına girmiştir. Bu tür okullar yüksek kalitede, zorlu ve uluslararası bir eğitim verme ortak felsefesini paylaşmaktadırlar. Ataşehir Yönder Okulu'nda bu değerlerin öğrenciler için oldukça önemli değerler olduğuna inanmaktadır.
 
Sadece IB Organizasyonu tarafından yetkilendirme almış okullar 3 programdan (PYP- İlk yıllar programı, MYP- Orta yıllar programı, DP- Diploma programı) birisini yürütebilirler.
 
IB ve programlar hakkında daha detaylı bilgi için http://www.ibo.org adresini ziyaret edebilirsiniz.