Okul Başkanlık Seçimi

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Birey olarak kendi kültürünü özümsemiş, millî değerlere bağlı ve aynı zamanda evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bu doğrultuda öğrencilerde seçme-seçilme hakkı farkındalığının gelişmesi; eşitlik, özgürlük ve oy kullanma bilinci kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme gibi becerilerinin kazandırılması amacı ile okulumuzda okul meclis başkanlığı seçimi yapılmıştır. 
Özel Maltepe Yönder Koleji olarak yaptığımız bu seçimde oyların çoğunluğunu alarak “Okul Meclis Başkanı” seçilen 7/A sınıfı öğrencimiz Muhammed Kerem İpal’i tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.