Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Katkısı

Türkçe ve Sorgulama Derslerinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Katkısı" adlı sunumla katıldılar.  Öğretmenlerimiz okulumuzda iki yıldır düzenli olarak yürütülen "Çocuk Felsefesi" etkinliklerinin öğrencilerimizde yarattığı gelişimi farklı okullardan aynı yaş grubu öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırma ve örnek uygulamaları referans alarak karşılaştırmalı olarak paylaştılar.