LGS TAM PROVA SINAVI

LGS'nin tüm koşullarının yerine getirildiği tam prova sınavı gerçekleştirildi.