Eğlenceli Bilim STEM Art Mancınık

           21. yüzyılda üzerin de çalışılan problemler, tek bir doğru çözüme değil; farklı çözümlerin ortaya konmasına vurgu yapmaktadır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yakın çevrelerini birer mühendis veya bilim insanı gibi merak edip keşfetme isteği içindedirler. STEM+Art yaklaşımı çocukların bu isteklerini destekleyerek onların buluş yapmalarına, öğrenmeyi öğrenen ve hayat boyu öğrenen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamaktadır. Okul öncesinden ilkokul 4. sınıfa kadar her seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ekip halinde çalışan öğrenciler, sorunları çözüme ulaştırmaktadır. 
 
Bu yaklaşım ve çalışmalar doğrultusunda anaokulu, 1 ve 2. sınıf seviyesindeki öğrenciler “Mancınık” tasarladılar. Çubukları önce boyayan öğrenciler, sonraki hafta renkli çubuklarla  mancınık düzeneği tasarladı. İnce motor kaslarının gelişimine katkıda bulunan ve biçim-koordinasyon uyumunu geliştiren bu çalışma, yapıldıktan sonra öğrenciler renkli ponpon toplarını düzeneğe yerleştirip germe ve çekme yaparak “ponponu en uzağa fırlatma oyunu” oynadılar. Böylelikle eğlenerek öğrenme gerçekleşti, öğrenciler kendi aralarında yaptığı yarışmada eğlendiler, mancınığı oluştururken de beceri geliştirmeyi öğrendiler.