Ata’ya Mektup

Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü anmak, ilke ve inkılaplarını benimsemek ve benimsetmek, eserlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Atatürk Haftası’nda öğrencilerimiz Atatürk’ün anılarını anlattılar, “Ata’ya Mektup” konulu yazma çalışması yaptılar. Bu çalışmalarla Atatürk’e olan özlemlerini ifade ettiler.